Úterý, 7 prosince, 2021

/

Rizikové těhotenství: Lékař radí, co je třeba vědět a jak zvládnout problémy

Tak jako každá žena, i těhotenství může být a také je zcela odlišné. Stává se, že jednu budoucí maminku trápí nevolnosti, různé chutě či závratě, dokud další ani neví že je těhotná, kdyby necítila pohyby miminka pod srdcem.

Stejně je to i s těhotenstvím, která probíhá normálně a zdravě, zatímco jiná žena může mít problémy různého charakteru a je proto nucena častěji navštěvovat lékaře, aby byla její i miminku poskytnuta potřebná pomoc.

STRACH maminek JE ČASTO NEJVĚTŠÍ „RIZIKO“
Podle lékaře, gynekologa a porodníka s dlouholetou praxí, který více let pracoval také s páry, kterým se nedařilo otěhotnět – MUDr. Miroslava Kozár z Nitry, se stále více maminek bojí úplně zbytečně.

„V laické veřejnosti, zejména u těhotných žen se těhotenství považuje za něco, co je rizikové, z čeho je třeba mít obavy, co dostává do nejistoty, vyvolává potřebu“ speciálního „odborného kontaktu, a zejména nejlepší“ být doma na PN-ce “ a tím se chránit před vším …

Začínají se sbírat informace od přítelkyň, z masmédií se snahou dobře se seznámit se všemi riziky, vylepšeními těhotenství apod. Absorbují se zejména ty špatné, tragické, které rozšiřují „ženy se špatnými zkušenostmi“, nejlépe se vším, s čím se v těhotenství setkali / od nemocnic, zdravotního personálu až po nejbliÏ okolí /. Já to nazývám „zkušenosti z reality show“.

Jaksi se pozapomnělo na to / pod vlivem takových „informací“ /, že těhotenství je něco zcela normální, přirozené a nejen biologicky nejpodstatnější v životě lidí. Je to něco úžasné, naplněné příjemným očekáváním, naplněním naší existence.

Ale, a to je třeba zdůraznit, i nejzodpovědněji období již při plánování těhotenství, během těhotenství a i porodu. Jsou zde určité, přesně definované zásady, které se nemají porušit, zlehčovat, obcházet, pokud se má narodit zdravé dítě, být zdravé i po porodu a také matka má těhotenství přejít bez újmy na zdraví.

A tedy těhotná žena není slabá, ohrožena těhulka, ale má to být „lvice“ s jasnou tendencí „moje těhotenství, můj porod, moje dítě a já to zvládnu“.

Často je tedy strach a mylné informace největším rizikem pro budoucí maminku. Co však může těhotnou ženu skutečně ohrozit?

Mohl byste nám přesně specifikovat rizikovou graviditu? Co pod tímto pojmem rozumíme?

Rizikové těhotenství může být způsobeno buď ze strany matky / její onemocnění se může zhoršit těhotenstvím, resp. její choroba ohrožuje těhotenství / nebo ze strany plodu / zjištěny vrozené vývojové vady plodu, Rh-inkompatibilita … /.

Rizikovost může být způsobena i vážnými komplikacemi těhotenství tzv. hrozící potrat / krvácení z rodidel /, hrozící předčasný porod / časné zkracování děložního čípku, otevírání branky děložního čípku /.

Tedy při rizikovém těhotenství jde o chorobný stav a ne o „preventivní chování“ pro možná rizika v těhotenství.

Jaké jsou nejčastější příčiny, pro které označí lékař – gynekolog těhotenství za rizikové?

Jsou to onemocnění matky postihující orgány jako např. srdce, plíce, ledviny, játra, mozek, genetické onemocnění, které při zvýšených nárocích na jejich funkci / v období těhotenství pracují za dvou či tří / nedokáží plnit svou funkci, což v konečném důsledku může zhoršit zdravotní stav matky, ale i plodu už při vývoji v děloze, tedy už před narozením.

Při onemocněních matky se očekává úzká spolupráce mezi lékařem léčícím základní onemocnění / tedy u matky / a příslušným gynekologem.

Co se týče základního onemocnění je dominujícím ošetřující lékař léčící toto onemocnění a gynekolog spravuje těhotenství při základním onemocnění.

Pokud jsou problémy s těhotenstvím vzniklé během těhotenství resp. souvisí s těhotenstvím, diagnostikuje a léčí jejich gynekolog.

V jakém období těhotenství většinou vznikají komplikace, které mohou vést k rizikové těhotenství?

Problémy vedoucí k rizikovému těhotenství mohou vzniknout již před těhotenstvím / onemocnění matky /, na začátku těhotenství / časné krvácení – poruchy ze strany genetiky, rodidel, vaječníků, uložení plodu v děloze, stres … /, během těhotenství / předčasné zkracování děložního čípku t.j. porucha uzávěrového systému dělohy, „dráždivost“ dělohy, poruchy v životosprávě těhotné ženy a na konci těhotenství / poruchy životosprávy vedoucí k onemocnění preeklapsie – vysoký krevní tlak, ztráta bílkový, zadržování vody-otoky … /.

Co doporučujete maminkám, které mají rizikové těhotenství? Např. klidný režim, málo pohybu a podobně …

Doporučení se odvíjejí od příčiny rizikového těhotenství / etiologie /. Klidový režim je jen jedno z opatření při rizikovém těhotenství a není podstatný. Rozhodující roli hraje při zkracování a otevírání děložního čípku.

V posledním období se toto „opatření dost zneužívá“ – ženy považují PN-ku / nenavštěvují práce / za klidový režim, za „všelék“ – stačí být doma a už to je úplně dobré. Ale léčen klidový režim je něco těžko zvládnutelné a bez pomoci druhé osoby (osob) téměř nerealizovatelné.